Arhivare fizică documente

Pentru a facilita și optimiza timpul de acces la informații, cât și pentru păstrarea eficientă și durabilă în timp, venim în întimpinarea cerințelor dumneavoastră, deținători și creatori de documente oferindu- va serviciile noastre de prelucrare arhivistica.

Principalele etape ale arhivării fizice pe care le efectuăm, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 şi ale Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de Arhivele Naționale sunt:
 

Întocmirea Nomenclatorului arhivistic ce reprezintă principalul „instrument de lucru utilizat in constituirea unităților arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme și termene de păstrare.” (cf. art.8 din Legea 16/1996); 


-Ordonarea sau gruparea documentelor/unităților ahivistice aparținătoare unui fond arhivistic prin operația de sortare pe ani și compartimente, iar în cadrul acestora, pe probleme, structural, cronologic, alfabetic;

 

-După finalizarea procesului de ordonare, documentele se constituie în dosare parcurgându-se următorii pași:

  • legarea dosarelor în coperți de carton șnuruite (dosarele nu trebuie să depășească 250-300 de file, în caz contrar se vor constitui mai multe volume);
  • îndepărtarea elementelor metalice și a filelor nescrise;
  • numerotarea filelor, sigilarea (parafarea) dosarului;
  • analiza conținutului acestora și alocarea indicativului  si termenul de pastrare din Nomenclatorul arhivistic.


-Inventarierea fondului arhivistic pe compartimente, ani și termene de păstrare – în format fizic  și în format electronic;

-Consultanță pentru selecționarea dosarelor al căror termen de păstrare a expirat, adică „stabilirea valorii documentar- istorice sau practice a unităților arhivistice dintr-un fond sau colecție”.