DEPOZITARE ȘI GESTIUNE ARHIVĂ

Spațiile instituțiilor, societăților, adaptate impropriu condițiilor obligatorii de funcționare ale unei arhive, ar putea fi reorganizate și eliberarate, prin  depozitarea documentelor în condiții cores-punzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Documentele primite pentru pastrare si conservare  sunt organizate în spații distincte pentru fiecare fond arhivistic preluat.


Depozitul societății a fost construit cu această destinație întrunind toate condițiile de calitate si siguranta pentru păstrarea și protecția datelor, prevenție la incendii si furturi.

Preluarea  documentelor  arhivei dumneavoastră şi transportul acestora se realizează în condiții de maximă siguranță, cu mijloacele proprii de transport, pina la depozitul societatii. Ne ocupăm de toată documentația necesara de preluare,  sub directa monitorizare a Serviciului Județean al Arhivelor Naționale.

depozitare-arhiva-documente